ابتدا به اندازه ذرات رایج می پردازیم.


1

 اندازه گیری هر ذره بر اساس جذر حاصلضرب Ferets Diameter و Lengest Diameter  بدست می آید .

رطوبت مهمترین فاکتوری که می تواند قطر ذره را که منحصر به فرد است تغییر دهد .

2

یکی از منابع ذرات Skin Purticle است . بطور متوسط هراسان  انس Skin Purticle در روز تولید می کند. این میزان رابطه مهمی با سرعت حرکت فرد دارد .در شکل زیر به رابطه بین سرعت حرکت و تولید Skin Purticle می پردازد. 

3

با کاهش اندازه ذرات به زیر 2 میکرون و مخصوصا یک میکرون، تعداد ذرات افزایش مییابد. شکل های زیر بیانگر این موضوع است.

 4

ذرات توسط نیروهای بالستیک و یا Diffision در هوا یا هر سیالی حرکت می کنند. فاکتور های درگیر با این خصیصه عبارتند از نیروی وزن و چسبناکی الکترو استاتیکی. در مایعات ذرات ممکن است به حباب های هوا و یا به دیوار های مجرای عبوری بپیوندند و یا به هم نزدیک شوند و یک توده بزرگ ذرات را تشکیل دهند. با افزایش قطر ذرات سرعت مسکن گزینی و علاقمندی ذرات به عدم جنبش، زیاد می شود.

 5

   حرکت ذرات به دلیل یکی از موارد زیر است :

Ballistic forces :به دلیل  تغییرات فشار مجرا، ذرات به حرکت در می آیند. در مجرا، در بخش هایی، تغییرات فشار ایجاد می شود

Diffusion :به دلیل توزیع ذرات در مجرا، این نیرو اعمال می شود .

Current : به دلیل حرکت خطی یا با نوسان ذرات در مجرا است.

Thermal Varation : به دلیل تفاوت دما در جریان که ایجاد گرادیان دمایی می کند و سبب تحرک ذرات می شود .

Brownian motion molecules  : به دلیل برخوردذره مورد نظر با ذرات ریزتر پدید می آید و ایجاد حرکت کاتوره ای
 می کند .

6

عملیات چسبناکی و چسبندگی :

چسبناکی به چند دلیل زیر امکان پذیر است و اتفاق می افتد .

Electrostatic adhesion  :چسبناکی الکترو استاتیکی ناشی از مالش ذرات با جداره مجرا.

AggloMeration : این چسبندگی  ناشی از تجمع ذرات به طوری منظم کنار هم قرار داشته باشند .

Accretion : این پدیده ناشی از افزایش تمایل چسبندگی ذرات است .

Friction : اصطکاک ما بین سطح جداره و ذرات به اندازه ای زیاد است که مانع از حرکت ذرات می شود .

جدول زیر، افت فشار هوا در فاصله، درون مجرا را نشان میدهد که بر اساس استاندارد 3CFM  طراحی شده است. .

 10  کاغذ فیلتر :

کاغذ فیلتر عامل کلیدی و مهم در ممانعت عبور ذرات را دارد. فاصله بین بافت ها در کاغذ، نحوه قرار گرفتن این فاصله ها، منظم بودن قرار گرفتن این فاصله ها در کنارهم و …. جزو عوامل کیفیت جذب به شمار می­روند. هر چه منافذ کاغذ کوچکتر، فاصله منافذ کمتر و قرار گرفتن منافذ منظم باشد میزان ذرات گرفته شده توسط کاغذ بیشتر شده و همین افت فشار را هم زیاد می کنند.

7

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *